Moçambique

Moçambique
Parque da Gorongosa

Douro

Douro
An cama de mofo

quinta-feira, 19 de abril de 2018

De rima i zrimaDe quadras suoltas me fiç
Por antre ouleios i bramidos
Se tenie çapatos nuobos
Nun rimában ls bestidos

Áh! mas dou fé de tener tebido
Cun andorinas bordadas
Era quelor rosa biba l bestido
Cun saia cun ruoda rufado

Cuidaba-me cun el princesa
Rodaba cumo pion
Mas quando la saia rodaba
Spreitaba la cumbinaçon

La cumbinaçon sfilarpada
Prendie las piernas i l rodar
Pegaba naqueilhas zrimas
Para l sfranjado le cortar

Éran tan suoltas las quadras
Mui apertados ls cintos
An muito nino éran garrotes
Nun salga deiqui se bos minto

 Éran tiempos de poemas
Sien lhibros adonde morar
Éran ninicos feitos homes
Para cun trabalhos jogar

Un die strenei un bestido
Nua fiesta de mei´ Agosto
L panho era tan albico
De fresco piqué d´algodon

Nun rimaba na sue albura
Cun la ruga de polagueira
Tubo que quedar a la berdura
pula nuite a la ourbalheira

Ua mai inda mais sfamiada
Lhebou esse berso de stima
Fazie-le falta, mais que falta
Nun s´amportou cun la rima

Achei de menos l berso
Cun lhaços de seda fina
Fui un antuolho  trabiesso
Doutra mais percisada nina

Mesmo nun tenendo retratos
Adonde ls bersos ir a ber
Tengo-ls todos bien grabados
I nun poema puoden caber

La pormeira beç que al fundo
Tubo renda ua cumbinaçon
Para que la bisse todo mundo
Alhebantaba l bestido de feiçon


E assi cun pouca cousa
Mos sentiemos lhougo fidalgas
Nunca la saia nuoba percisou
Rimar c´ua nuoba einauga


Arquivo do blogue