Moçambique

Moçambique
Parque da Gorongosa

Douro

Douro
An cama de mofo

terça-feira, 29 de dezembro de 2020

Gusto de ti Outonho

 

Gusto quando me abres jinelas de queixilho dourado,
un Outono a anganhar-me cun quelores calientes,
borralho a apagar-se ne ls tritares dun Eimbierno
que se adebina de carambinas
a resbalar subre ls uossos de rendas finas,
montes de fuolhas arrimadas a las brigadas
que nun bondaran para sustener l cuorpo na caída,
caiatos que nun ampáran la fraqueza de las piernas.Inda que l eimbierno séia miu einemigo declarado,
i que saba que apuis de la pormeira gelada anfitada cun çisca,
las tues quelores s´eiran a spaldeirar ne l chano
i you tenga que me tapar
cun benairos que me prénden la andadura,
gusto de ti, outonho…

Arquivo do blogue