Moçambique

Moçambique
Parque da Gorongosa

Douro

Douro
An cama de mofo

sexta-feira, 10 de julho de 2009

Perciso d´ auga

Perciso d´ auga adonde me refresque, adonde nabegue, adonde suonhe…
Perciso la auga l mar adonde nabego, nado, me scapo ; adonde abraço las óndias, adonde me liberto i an charrascas fechadas guardo ls mius segredos.
Perciso l´auga l riu, l rieiro de la mie ninice, adonde me meto, apanho necras para jogar an nubres lebes de l´eifáncia, cun outras ninas.
Perciso l´auga las fuontes adondo assopro, meto ls beiços para beber l´auga fresca, adonde me speilho.
Perciso d´auga, nien que sólo seia na banheira i ende fago l mar, adonde nado, l rieiro adonde me meto i la fuonte adonde bebo.
Cun la sponja fago un barco adonde nabego i cun la scume de xabón fago balónes i bolo an suonhos por riba de mares, cuntinentes, to l mundo...
Perciso d´auga, miu líquido amniótico, mie placenta de que me alimento, adonde me sinto lebe i libre cumo ua sereia.

Perciso de nubrina que refresque la calor de l cuorpo que scalda.
Perciso de chuba fresca que me banhe i na mie alma me faga la Cinta de la Raposa multiquelor.
Perciso de gotas d´ ourbalho que me amolheçan las lágrimas secas.
Perciso de la barrila cun l´auga cristalina que me mate la sede i me lhiebe a paraísos, ls mius paraísos.
Perciso de l´auga, tan fresca i transparente, dadonde screbi na mie mente, este cachico de mi!...
Percisa de ti, la tierra que hai an mi...

Sem comentários:

Enviar um comentário

Arquivo do blogue