Moçambique

Moçambique
Parque da Gorongosa

Douro

Douro
An cama de mofo

terça-feira, 18 de agosto de 2009

Assí bamos...

Que amportante sou you, nun bedes?
Gusto de bibir nun andor,
mesmo que nun l tenga, bós dai-me balor.
A ronsos a mi, tenereis l que quereis;
pintado de las mies quelores,
pedi-me fabores, todo mereceis.

Que simpático sou you, todo angurbatado!
Pedi-me fabores;
nun reinbindiqueis ls buossos dreitos,
you gusto de ser bajulado.
Stou afeito a estes balores,
de bender esmolas i fabores,
mas traei-me angraixado.

Que maleitas tengo you, nun bedes?
Sufro de grietas nas manos
que preciso de tratar.
Bajulai-me… mas traei-me tamien unto,
palas mies manos untar;
nun penseis que me unto cun presunto,
esso era antiempos!
Ls tiempos mudórun,
ls untos tamien
i sien cuntratiempos;
tengo ouros nua cuonta
i querie ber se crecien.

I assí nestes untos,
Se bai zuntando este paiç;
uns siempre medrando,
outros a secar pula raiç,
quemendo batatas sien unto,
cun dientes, cumo se diç.

Sem comentários:

Enviar um comentário

Arquivo do blogue