Moçambique

Moçambique
Parque da Gorongosa

Douro

Douro
An cama de mofo

segunda-feira, 8 de março de 2010

Todos ls dies

Lhibertai-las!
Lhibertai-las de las amarras
De l cuorpo i de la alma
Que nun las deixan resfolgar

Nun l déiades flores hoije
Dai-le lhágrimas
Que juntas por séren tantas
Farán un eimenso mar

Dai-le un barco
Cun remos fuortes
Para que cun fuorça
Salgan d´alhá a remar

Dai-l un ombro
Dai-l beisos
Dous uolhos
Palas mirar

Dai-l la chabe
Cun que cféchen l aluquete
De las apeias que
Nun las déixan caminar


Neste die Anternacional de la Mulhier, para todas las mulhieres que, de algun modo se síntan presas/çcreminadas i para quien de ua maneira ou outra, las prende i çcremina.

Sem comentários:

Enviar um comentário

Arquivo do blogue